Project Description

BESKRIVELSE

Dæmpning af støj fra produktionslinje i virksomhed
Hos en produktionsvirksomhed fik Norisol til opgave at udforme støjdæmpende foranstaltninger omkring en proceslinje. Proceslinjen er fortløbende, hvilket stiller krav til udformningen samt flow og ventilation af de enkelte procesenheder, når lydhuse/-skærme installeres.

Norisol løste opgaven ved at opstille 2 stk. 205 meter høje delvist lukkede lydhuse omkring standsemaskiner. Lydhusene er udført i 60 mm polyesterkarbonat mod den eksisterende konstruktion og monteret med døre, porte og luft-/lydsluser.
Der er udført akustikregulering med 50 mm akustikplader for at overholde Arbejdstilsynets regler om akustik i produktionslokaler.

PROJEKT FAKTA

Udført
2015 – 2018

Detaljer
Projektet er kørt forløbende over en årrække og er iværksat i henhold til lovkrav fra arbejdstilsynet.
Støjdæmpningen omkring proceslinjen er anslået til ca. 15-20 DB.