Project Description

BESKRIVELSE

Dæmpning af støj fra eksternt anlæg
Norisol fik til opgave at dæmpe støjen fra flere ventilationsanlæg placeret på toppen af en stor produktionsvirksomhed med beliggenhed tæt på et beboelsesområde. Støjmålinger viste at DB fra virksomhedens ventilationsanlæg oversteg det tilladte støjniveau i skel. Opgaven bestod i at opsætte en støjskærm på taget omkring ventilationsanlægget med henblik på at nedbringe DB-værdierne, så de ikke overskrider grænserne for støj i skel.

Norisol opsatte 120 meter løbende støjskærm på murkronen af virksomheden omkring ventilationsanlægget. Skærmen, som monteredes med et indvendigt overfald på 30 cm, er i alt 200 cm høj og produceret i 50 mm lakeret polyesterplade. Norisol har desuden fremstillet og monteret inddækning og afstandsjern til støjskærmen.

PROJEKT FAKTA

Udført
Opsætningen fandt sted i 2018 og blev udført af 2 montører over 3 uger.

Detaljer
Støjskærmen udgør i alt ca. 240 m².