Project Description

BESKRIVNING

En ny skola från förskola till årskurs sex ska byggas i Svärtinge strax utanför Norrköping. Förutom lokaler för undervisning byggs även en fristående idrottshall, kök samt utemiljöer.

Den nya skolan beräknas tas i drift 2021.

Norisol har fått i uppdrag av Månsson Rör att isolera ca 3 000meter rör. Vi utför även rör- och ventilmärkning.

PROJEKT FAKTA

Kund: Månsson Rör & Värmepumpar, Norrköping

Byggherre: NCC

Huvudentreprenör: Norrköpings kommun

Utförandetid: 2019/2020