Project Description

BESKRIVNING

Ett helt nytt hus ska byggas på Universitetssjukhusets område, med lokaler för beroendevård, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt habilitering. Det kommer även att finnas ytor för forskning och universitetsverksamhet.

Detta är den tredje och sista etappen i skapandet av Framtidens Universitetssjukhus.

Tinnerbäckshuset ska byggas som ett passivhus vilket innebär det allra lägsta behovet av köpt värme, el och kyla.

Norisol kommer att utföra ventilationsisolering i första etappen.

PROJEKT FAKTA

Kund: Assemblin Ventilation AB

Byggherre: Region Östergötland

Omfattning: ca 2 000 timmar i första etappen

Utförandetid: 2019 – 2020