Norisol er blandt de første 10 virksomheder i Danmark, som har meldt sig på banen med deltagelse i partnerskabet ”Sammen om Integration”

Norisol deltog i topmødet om integration på Marienborg og er meget enig i de fire hovedkonklusioner, som Lars Løkke Rasmussen formulerede efter mødet.

Historisk set har integrationen fejlet og alt for mange med flygtningebaggrund er havnet i passiv forsørgelse. Derfor var vi glade for at være en del af de inviterede fra erhvervslivet, organisationer og uddannelsesinstitutioner, som var samlet med regeringen for at idéudveksle og nå frem til løsninger for fremtiden.

På grund af den demografiske udvikling og manglende søgning til erhvervsuddannelserne vil der indenfor kort tid være mangel på medarbejdere i Norisol A/S. Og derfor ser vi positivt på muligheden for at tiltrække og udvikle flygtninge som kvalificeret arbejdskraft.

Norisol vil gerne påtage sig et socialt ansvar og har sammen med nedenstående virksomheder indgået et partnerskab på området, som hedder: ”Sammen om Integration”. Vi ser frem til at komme i gang med arbejdet.

Virksomheder i partnerskabet:

ISS

Dansk Supermarked

IKEA

NCC

Norisol

Bella Centret

Berendsen

Fiberline Composites

Dyreværnet

 

Sammen om Integration