Skibe - Norisol
Isolering skibe - Norisol

Vi isolerer alle skibe

Tekniske installationer og trange pladsforhold på skibe gør, at skibsisolering kræver særlig forberedelse og specialuddannede isolatører.

Norisol arbejder inden for skibsområdet med kulde-, varme-, lyd- og brandisolering, samt skibsapte-ring og skibsindretning. Behovet for isolering på skibe er meget stort, og brandsikkerheden kræver, at isoleringsarbejdet er udført omhyggeligt. Lydisolering er også et område, der prioriteres højt, idet skibes konstruktioner ofte giver optimal mulighed for, at uvelkommen lyd forplanter sig. Norisol har mange års erfaring med maritim isolering, og vores dygtige isolatører udfører såvel brand- som lydisoleringsopgaver i henhold til de nyeste direktiver fra Solas, Lloyds og DNV.

En af de stor udfordringer ved isolering af skibe er de mange tekniske installationer og de meget trange pladsforhold. Specielt det sidste stiller store krav til isolatørens evne til at arbejde selvstæn-digt, da meget ikke findes som standard og derfor skal udføres specielt til opgaven. Det stiller også meget store krav til planlægningen, idet så meget som muligt skal forberedes på landjorden og der-efter fragtes ombord og monteres.

Udover komfortisolering er der på skibe masser af isoleringsarbejde på rørsystemer, samt isolering af udstødninger med efterfølgende pladebeklædning. Pladebeklædningen præfabrikeres efter mål på vore egne pladeværksteder.

Det er vigtigt, at brand og røg ikke kan vandre fra et sted til et andet. En stor del af sikkerhed om-bord er brand- og vandtætte dørlukninger. Derfor er det dobbelt vigtigt, at gennemføringerne ved tekniske installationer alle steder også lukkes brand- og lufttæt, ellers breder brand eller røg sig den vej.

Norisol har i mange år arbejdet sammen med en stor del af de danske skibsværfter om isolering af såvel nybygninger som renovering af skibe i alle størrelser og typer, lige fra mindre fiskefartøjer til yachts, færger og krydstogtskibe.

Kontakt Norisol og hør mere om isolering på skibe.