Skibe

/Skibe
Skibe2018-12-02T13:54:54+00:00
Marine isolering - Norisol
Skine - Norisol.dk

Vi isolerer alle skibe

Tekniske installationer og trange pladsforhold på skibe gør, at skibsisolering kræver særlig forberedelse samt specialuddannede isolatører.

Norisol arbejder indenfor skibsområdet med kulde-, varme-, lyd- og brandisolering, samt skibsaptering. Behovet for isolering på skibe er meget stort, og brandsikkerheden kræver, at isoleringsarbejdet er udført omhyggeligt. Lydisolering er også et område, der prioriteres højt, idet skibes konstruktioner ofte giver optimal mulighed for, at uvelkommen lyd forplanter sig. Norisol har mange års erfaring med maritim isolering, og vores dygtige isolatører udfører såvel brand- som lydisoleringsopgaver i henhold til de nyeste direktiver fra Solas, som har de skrappeste krav i verden.

Den store udfordring ved isolering af skibe er de mange tekniske installationer og de meget trange pladsforhold. Specielt det sidste stiller store krav til isolatørens evne til at arbejde selvstændigt, da meget ikke findes som standard og derfor skal udføres specielt til opgaven. Det stiller også meget store krav til planlægningen, idet så meget som muligt skal forberedes på landjorden og derefter fragtes ombord og monteres.

Det er vigtigt, at brand og røg ikke kan vandre fra et sted til et andet. En stor del af sikkerhed ombord er brand- og vandtætte dørlukninger. Derfor er det dobbelt vigtigt, at gennemføringerne ved tekniske installationer alle steder også lukkes brand- og lufttæt, ellers breder brand eller røg sig den vej.

Norisol har i mange år arbejdet sammen med en stor del af de danske skibsværfter om isolering af nybyggede skibe i alle størrelser. Vi har ligeledes medvirket til mange renoveringer af små og store skibe, hvoraf nogle har været store internationalt kendte passagerskibe.

Kontakt Norisol og hør mere om isolering på skibe.

SE VORES PROJEKTER