Tank & Turbiner - Norisol
Tank & Turbiner - Norisol

Specialudviklet tankisolering

Tankisolering er en disciplin, der kræver høj grad af erfaring og den fornødne ekspertise.

Særligt isolering af store tanke til industrielle formål – herunder lagertanke og akkumuleringstanke – kan være en kompliceret opgave. Norisoli isolerer tanke af enhver størrelse og form, og vi behandler enhver opgave med isolering af tanke individuelt.

Det gælder blandt andet Tankisolering med Norisol’s specialudviklede hængejernskonstruktion, der optager bevægelser i pladekappen, som opstår pga. temperatursvingninger.

Insuflex Tanktop-isolering
Herudover kan vi tilbyde en ny fleksibel og energibesparende metode til isolering af tanktoppe uden driftsstop. Indbyggede inspektionslemme i isoleringen gør kontrol af tankmateriale nem.

  • Isoleringen udføres medens tanken er i drift. Svejsning er ikke nødvendig.
  • PIR-isoleringen er yderst effektiv.
  • Ingen kuldebroer og sikkerhed for tæthed – også for fygesne mm.
  • Enkel markering og skridsikring af gangarealer.
  • Inspektionslemme indbygges let i isoleringen.
  • Meget fleksibel og revner ikke, da membran optager bevægelser.
  • Dokumenterede egenskaber og referencer.
  • Godkendt i alle gængse brandtests.

Kontakt os, og vi kommer gerne med kreative og anvendelige forslag til netop din tankisoleringsopgave. Lad os regne ud, hvor megen energi – og penge – du kan spare og hvad tilbagebetalingstiden på din investering er. Vores erfaring og specialudviklede tankisoleringsmetoder betyder, at vi sammen med dig finder den optimale løsning – også der, hvor opgaven er kompliceret.