Tanke

/Tanke
Tanke2018-12-02T13:51:36+00:00
Tanke & Turbiner - Norisol

Specialudviklet tankisolering

Tankisolering er en disciplin, der kræver høj grad af erfaring og den fornødne ekspertise.

Særligt isolering af store tanke til industrielle formål – herunder lagertanke og akkumuleringstanke – kan være en kompliceret opgave, som bør overlades til en professionel partner som Norisol.

Vi isolerer tanke af enhver størrelse og form i såvel Danmark som i udlandet og vi angriber enhver opgave med isolering af tanke individuelt.

Det gælder blandt andet Tankisolering med Norisol’s specialudviklede hængejernskonstruktion, der optager bevægelser i pladekappen, som opstår pga. temperatursvingninger.

Herudover kan vi tilbyde en ny fleksibel og energibesparende metode til isolering af tanktoppe uden driftsstop. Indbyggede inspektions-lemme i isoleringen gør kontrol af tankmateriale nem.

  • Isoleringen udføres medens tanken er i drift. Svejsning er ikke nødvendig.
  • PIR-isolering giver op til 25% større energibesparel-se med samme isoleringstykkelse som traditionel isolering.
  • Ingen kuldebroer og sikkerhed for tæthed – også for fygesne mm.
  • Enkel markering og skridsikring af gangarealer.
  • Inspektionslemme indbygges let i isoleringen.
  • Meget fleksibel og revner ikke, da membran optager bevægelser.
  • Dokumenterede egenskaber og referencer.
  • Godkendt i alle gængse brandtests.

Kontakt os, og vi kommer gerne med kreative og anvendelige forslag til netop din tankisoleringsopgave. Vores erfaring samt specielle IT-programmer og en specialudviklet tankisoleringsmetode betyder, at vi sammen med dig finder de optimale løsninger – også der, hvor opgaven er kompliceret. Vores effektive projektteams med kompetente projektledere i spidsen sikrer, at entrepriserne udføres til den aftalte tid, kvalitet og pris.

SE VORES PROJEKTER