Som et led i strategien om at forbedre lønsomheden og forudsigeligheden i koncernen styrker vi nu indkøbsfunktionen med ansættelse af en indkøbschef.

Således tiltræder Jesper Roest Sørensen den nyoprettede stilling pr. 1. august 2015.​

​Jesper har i en årrække være ansat hos NCC Denmark, senest i en stilling som Category Manager og før dette bl.a. som projektleder. Han har endvidere været ansat som Site Manager hos Copenhagen Contractor og været sergent i det danske forsvar, for hvem han var udsendt til Irak.

Jesper er 34 år og bor i Rødovre (DK). Han er gift og har to børn. Jesper vil få kontor i den danske afdeling i Skovlunde, men vil i stort omfang være til stede i alle tre lande.

Jesper vil efter sin tiltrædelse komme til at fungere som drivkraft og bliver ansvarlig for at udarbejde de fremtidige indkøbsstrategier og forhandle og implementere indkøbsaftaler med koncernens nuværende og kommende leverandører, så vi til stadighed opnår markedets bedste priser til glæde for vores kunder.