Mission Vision Värderingar - Norisol

Vi löser uppgiften

Norisol är ett ledande service- och byggföretag, som inom energi, industri, marina och byggsektorn bidrar till hög värdeskapande för våra kunder.

Detta görs genom leverans av konkurrenskraftiga totala lösningar som minskar energiförbrukningen och minskar den globala uppvärmningen.

Våra tjänster inkluderar VS-isolering, ventilationisolering och industriisolering. Vi utför även rör- och ventilmärkning samt ljud- och brandtätningar.

Vi fokuserar hela tiden på att optimera våra projekt så att de kan utföras på ett sätt som ger dem värde för både kunderna och oss själva. Det innebär att vi koncentrerar oss på att utveckla optimala lösningar för våra kunder. Vi börjar med en nära dialog med våra kunder, våra kompetenta medarbetare och våra affärskontakter så tidigt som möjligt i processen.

Vår viktigaste resurs är vår specialutbildade personal. Varje dag gör de sitt yttersta för att möta våra kunders förväntningar när det gäller produktivitet, tillförlitlighet och miljöpåverkan för våra produkter och tjänster. Vi bygger långsiktiga partnerskap med kunder genom att leverera exakt den tjänst som skapar störst värde för kunden och lägger till betydande värde för projekt genom tidigt engagemang.

SE VÅRA PROJEKT