Teknisk Isolering – Den snabbaste vägen till energibesparingar.

Teknisk Isolering är ett omfattande kompetensområde där vi med vår stora erfarenhet erbjuder utförande av proffessionella lösningar mot värmeförluster, kylförluster, ljud och brandisolering. En effektiv värme eller kylisolering ger snabbt ekonomiska vinster. Återbetalningstiden på investeringar i teknisk isolering är överraskande kort och de ger även stora miljövinster där CO2 utsläpp kan reduceras väsentligt. Valet av isoleringsmaterial varierar alltefter uppdragets natur, mediats och omgivningens temperatur samt var anläggningen befinner sig rent fysiskt.Det kan handla om rörinstallationer, kylrum, ventilation, kylanläggningar, fartyg, tankparker, mm.

Det är ofta nödvändigt med en ytbeklädnad utanpå isoleringen både för en ökad hållbarhet och eventuella tekniska krav, hygienkrav, yttre omständigheter mm. men inte minst även av estetiska skäl Det finns olika former av material till ytbeklädnad såsom plastplåt, stålplåt, aluminiumplåt, rostfri plåt, lackad plåt mm. Plåtdetaljerna tillverkar vi med stor precision i vår plåtverkstad som är utrustad med en toppmodern maskinpark för tunnplåtsbearbetning.

Vi vill göra det enkelt för dig och tar oss an allt från projektering och dimensionering till utförandet av montaget oavsett om det handlar om en nybyggnation, ombyggnation, renovering eller löpande underhåll. I samarbete med våra kunder finner vi de optimala lösningarna till de utmaningar vi ställs inför. Våra effektiva och kompetenta avdelningar säkrar att entreprenaden utförs på avtalad tid med kvalitet och till rätt pris.

SE VÅRA PROJEKT